Oferta

„Pro-electro” zajmuje się opracowaniem projektów koncepcyjnych, budowlanych, przetargowych i wykonawczych instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych dla obiektów typu:

 • handlowo – usługowych
 • biurowych
 • przemysłowych
 • użyteczności publicznej
 •  służby zdrowia
 •   budownictwa mieszkaniowego
 •   rekreacyjnych
 •   obiektów liniowych
 •   stacji transformatorowych
 •   sieci energetycznych kablowych i napowietrznych NN, SN
 •   oświetlenia terenów zewnętrznych

Dla opracowywanej dokumentacji oferujemy przygotowanie przedmiarów, kosztorysów oraz specyfikacji wykonania robót.
Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom Inwestorów, współpracujemy z biurami projektowymi branży HVAC i branży sanitarnej, zapewniając tym samym kompleksową obsługę inwestycji. Dla projektów wykonywanych w konsorcjum zapewniamy pełną koordynacje międzybranżową.

W zakresie instalacji i sieci elektroenergetycznych oferujemy opracowania dotyczące:

 • rozdział energii (rozdzielnie główne, szafy rozdzielcze)
 • instalację odbiorczą i oświetleniową (ośw. podstawowe i awaryjne)
 • instalację odgromową, uziemienia, przeciwprzepięciową
 • instalację zasilania gwarantowanego UPS
 • instalację zasilania gwarantowanego z agregatów prądotwórczych
 • budowa i wyposażenie stacji transformatorowych wnętrzowych, kontenerowych, słupowych i podziemnych
 • linie kablowe i napowietrzne NN i SN
 • oświetlenia terenów zewnętrznych, dróg i ulic
 • budowy i przebudowy sieci, przyłącza energetyczne

 

 

W zakresie instalacji teletechnicznych oferujemy opracowania dotyczące:

 • sygnalizacji alarmu pożaru SAP
 • sterowania oddymianiem SO
 • dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO
 • sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
 • monitoringu, telewizji przemysłowej CCTV
 • kontroli dostępu KD
 • instalacji domofonowej i wideofonowej
 • telewizji użytkowej RTV i SAT, Pay TV oraz instalację audio video
 • instalację okablowania strukturalnego IT
 • rejestracji czasu RCP