Bonarka Office Complex – Kraków

Projekt budowlany i przetargowy instalacji elektrycznych (współprojektowanie w BP INVENTIM).