O firmie

Biuro „Pro-electro” zostało założone w Krakowie w kwietniu 2009 roku. Największą wartość firmy stanowi wykwalifikowana kadra, posiadająca doświadczenie zdobyte w wiodących biurach projektowych podczas realizacji największych obiektów w Polsce. Biuro świadczy usługi w zakresie projektowania instalacji elektrycznych wewnętrznych, sieci energetycznych, urządzeń elektroenergetycznych (stacje transformatorowe, generatory), instalacji teletechnicznych - słaboprądowych. Opracowujemy projekty koncepcyjne, budowlane, przetargowe wraz z kosztorysami, wykonawcze i powykonawcze. Specjalizujemy się w budownictwie komercyjnym, usługowo-handlowym, mieszkalnym, służbie zdrowia i użyteczności publicznej.

mgr inż. Łukasz Biedroń - właściciel firmy, doświadczenie zdobyte na stanowisku projektanta oraz kierownika pracowni elektrycznej w wiodącym wielobranżowy biurze na rynku krakowskim. Doświadczenie oraz wiedza techniczna stały się podstawą do uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania w zakresie robót elektrycznych. Projekty są realizowane w oparciu o aktualną wiedzę techniczną i dostępne technologie w budownictwie, spełniają wymagania aktualnych przepisów i norm, zapewniając tym samym innowacyjne i optymalne rozwiązania. Proces projektowania jest wspomagany dedykowanym oprogramowaniem branżowym. Projektanci posiadają wymagane przepisami uprawnienia budowlane.