Kościół parafialny w Słopnicach Dolnych – Słopnice

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych. Przyłącz elektroenergetyczny