BUDYNEK SZPITALA W WEJHEROWIE

Budowa budynku bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy sp. Z o.o. w Wejherowie, pracowni badań endoskopowych, działu dezynfekcji i sterylizacji szpitalnej wraz z jego kompleksowym wyposażeniem i infrastrukturą techniczną. Powierzchnia 7650m2. Projekt budowlany i wykonawczy. Rozpoczęcie prac projektowych 05.2020. Zakres: instalacje elektryczne, teletechniczne, AKPiA i BMS.