BUDYNEK PRODUKCYJNY

Budowa budynku produkcyjnego w Gdowie wraz z infrastrukturą techniczną. Powierzchnia ok. 26.000m2. Projekt budowlany. Rozpoczęcie prac projektowych 10.2020. Zakres: instalacje elektryczne, teletechniczne, AKPiA i BMS.